پروژه نگارش اساسنامه شرکت ساختمانی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

من در شرف تاسیس شرکت ساختمانی هستم و می خواهم برای تهیه متن جامع اساسنامه با در نظر گرفتن و پیش بینی کلیه شرایط محتمل مالي و اجرایی اقدام نمایم. در این زمینه علاوه بر تحقیق در سایت های مرتبط خارجی و داخلی باید مشکلات رایج پیش بینی شده و برای آن راه حل های مشخص تعیین گردد.

در این شرکت روابط مالی سهامداران در زمینه هزینه و درآمد ها و سرمایه گذاری ها بایستی بصورت واضح مشخص گردد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24709 میانگین امتیاز
  • 24709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 6000 میانگین امتیاز
  • 6000
   تحقیقات مالی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نظارت بر ساخت و..
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 700
   تحقیقات مالی
  • 300
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز