پروژه طراحی سه بعدی و مدلسازی از بیرون و درون و تمام دید 1 مغازه شامل چه جزئیاتی است:

تصاویر و ویدئو ها از یک مغازه هست که نیاز به طراحی سه بعدی برای معرفی به مشتری هست

این مغازه هشت ضلعی هست که در داخل، در هر ضلع دو قفسه فروشگاهی با نام گذاری چیده میشه

یعنی 16 تا قفسه  داخلی

درخارج مغازه هم نیاز به مدلسازی هست که در هر دیوار(پشت هر قفسه) یک بنر با ارتفاع دیوار و طول آن ضلع قرار میگیره

تصویر پانوراما و ویدئو در پیوست موجوده

زمان هم یک روز مورد نیازه 

متشکر 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  در 1 روز
 • 1065 میانگین امتیاز
  • 740
   3D Animation
  • 1390
   3D Modelling
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 1 روز