پروژه طراحی لوگو انگلیسی بنام آیینه چی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو انگلیسی Ayinehchi  بر

برای صادرات محصولات صنایع غذایی

بارنگ قرمز و بنفش

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 156077 میانگین امتیاز
  • 143613
   طراحی آیکون
  • 147602
   تصویرسازی
  • 161482
   ادوبی ایلاستریت..
  • 171612
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 27246 میانگین امتیاز
  • 25946
   طراحی آیکون
  • 25496
   ادوبی ایلاستریت..
  • 30296
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 22132 میانگین امتیاز
  • 22270
   طراحی آیکون
  • 19820
   تصویرسازی
  • 22420
   ادوبی ایلاستریت..
  • 24020
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 5635 میانگین امتیاز
  • 6239
   طراحی آیکون
  • 2334
   ادوبی ایلاستریت..
  • 8333
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز