پروژه فروش و تولید محتوا در اینستاگرام برای لوازم ورزشی شامل چه جزئیاتی است:

مدیریت پیج اینستاگرام و پاسخگویی به افراد.

داشتن اطلاعات پایه در مورد محصولات ورزشی الزامی میباشد.

نیاز به حضور دائم در محل دفتر نمیباشد.

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروش
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   تحقیقات بازار
  • 0
   فروش
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 30 روز