پروژه ترجمه محتوا با موضوع مونیتورینگ شامل چه جزئیاتی است:

تهیه محتوا راجع به ۳ مانیتورینگ سیستم.

I study master of telecomunication and intrenet technologies

 about monitoring systems

For this purpose i have installed nagios, prometheus and Elastic stack. 

i created custom plugins in nagios and i am using ELK as central logging systems. 

i want to compare these open source applications and their use for monitoring servers and infrastructures.

for each monitoring system i want to have one chapter and compare their use and suggest their use for some spesific companies. 

in conclusion  to talk about future works on this topic.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Computer Securi..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Computer Securi..
  در 5 روز