پروژه ترجمه متن انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام تعداد 15 عدد متن انگلیسی مورد نظر میباشد که نیاز به ترجمه به فارسی را دارم ، متن ها در خصوص تجهیزات اعلام حریق می باشد و حتما باید به صورت سلیس و روان ترجمه گردد و کمترین نیاز را به ویرایش داشته باشد تعداد صفحات هر متن بین 1 تا 5 صفحه است

نمونه متن در زیر آمده است :

Hidden away inside the HVAC ductwork of commercial buildings and some residential structures, duct smoke detectors serve an important role in fire safety. Fire feeds on oxygen, and the forced airflow through an HVAC system can contribute to a rapid spread of fire and smoke throughout a building. In the event of a fire, duct detectors can shut that down, saving lives in the process.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 51631 میانگین امتیاز
  • 53667
   ترجمه
  • 49595
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 180 روز
 • 6215 میانگین امتیاز
  • 6330
   ترجمه
  • 6100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 881 میانگین امتیاز
  • 366
   ترجمه
  • 1397
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 9489 میانگین امتیاز
  • 9055
   ترجمه
  • 9923
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز