پروژه طراحی بنر منحصر به فرد برای صرافی جردن شامل چه جزئیاتی است:

طراحی بنر های تبلیغاتی منحصر به فرد با مضامین حواله ویژه بیزینیسی و دانشجویی ( دو عکس مرتبط ضمیمه) برای صرافی جردن ( لوگو ضمیمه شده است.)

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 20114 میانگین امتیاز
  • 9445
   طراحی تبلیغات
  • 9267
   طراحی بنر
  • 14358
   طراحی گرافیک
  • 47389
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 8671 میانگین امتیاز
  • 10587
   طراحی تبلیغات
  • 10752
   طراحی بنر
  • 5014
   طراحی گرافیک
  • 8333
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 6576 میانگین امتیاز
  • 2785
   طراحی تبلیغات
  • 3245
   طراحی بنر
  • 4620
   طراحی گرافیک
  • 15655
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 4910 میانگین امتیاز
  • 4282
   طراحی تبلیغات
  • 4142
   طراحی بنر
  • 1970
   طراحی گرافیک
  • 9248
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز