پروژه ترجمه متن روش دوخت لباس از روسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

50 متن مربوط به روش دوخت لباس و الگوی خیاطی از زبان روسی به زبان فارسی است. 

نمونه یکی از متنها اتج شده است. 

نیاز هست که مترجم با دوخت لباس و اصطلاحات مربوط به دوخت لباس آشنا باشد. 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 350 میانگین امتیاز
  • 350
   ترجمه
  در 1 روز
 • 6330 میانگین امتیاز
  • 6330
   ترجمه
  در 10 روز
 • 480 میانگین امتیاز
  • 960
   ترجمه
  • 0
   ترجمه روسی به ف..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه روسی به ف..
  در 30 روز