پروژه ساخت اپلیکیشن ثبت اطلاعات با سوئیفت شامل چه جزئیاتی است:

سلام

کاربرد اپلیکیشن برای ثبت اطلاعات رستوران ها به زبان انگلیسی است

نمونه این اپلیکیشن با React Native نوشته شده ولی باید همون رو با swift بنویسیم


اپلیکیشن شامل 4 تب اصلی است و تعدادی فیلد برای ثبت اطلاعات دارد


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 35250 میانگین امتیاز
  • 0
   iPhone
  • 53350
   Mobile Phone
  • 52400
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 10448 میانگین امتیاز
  • 10522
   iPhone
  • 10022
   Mobile Phone
  • 10802
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 7069 میانگین امتیاز
  • 10074
   iPhone
  • 4064
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 1950 میانگین امتیاز
  • 1000
   iPhone
  • 2900
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز