پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی فایل تخصصی طراحی دکوراسیون داروخانه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مربوط به یک کاتالوگ حدود 186صفحه ای انگلیسی زبان هست که فقط 171 صفحه آن نیازمند ترجمه تخصصی در زمینه معماری و طراحی دکوراسیون به زبان فارسی هست(مابقی تنها عکس است) و نیازمند ترجمه دقیق هست لطفا نمونه کارترجمه تخصصی معماری ارسال فرمایید و متن زیر را به فارسی ترجمه و ارسال کنید(لازم به ذکر است که نیاز هست ترجمه های انجام شده به جای متون انگلیسی در کاتلوگ درج شود و ارسال شود اما اگر امکان تغییر در عکس های کاتالوگ وجود نداشت مشکلی نیست)

Reception desk with hidden illumination on the base and built-in cross on

the front. This counter was designed and applied to pharmacies with a lot of

purchasing power to help the personal relationship of the client with the pharmacist

by isolating one counter from the other. Available in many combinations

depending on the composition of pieces of furniture and in many shades

of crystal. As shown in the pictures below, it can get in line with other removable

counters and whenever you wish, you can add the R Dim Drawer.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15146 میانگین امتیاز
  • 17685
   ترجمه
  • 12607
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 510 میانگین امتیاز
  • 510
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 18 روز
 • 2100 میانگین امتیاز
  • 2100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز
 • 1700 میانگین امتیاز
  • 1700
   ترجمه
  • 1700
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز