پروژه سامانه نوآوری سازمانی میزان شامل چه جزئیاتی است:

این نرم افزار یک محیطی برای مدیریت ایده‌ها میباشد که کاربردی درون سازمانی دارد. هدف، ترغیب کارکنان و ذینفعان به فکر کردن در مورد پیشنهادهای عملی برای بهبود است. به آنها فرصت داده می‌شود که به‌صورت خودجوش ایده‌های خود را ارائه کنند. ایده‌ها در فرایندی، ارزیابی و در صورت تأیید، ‌به اجرا در می‌آیند.

زبان برنامه نویسی پیشنهادی php می باشد و تمامی صفحات باید کامل front و backend آن از اسکچ طراحی شده در پیوست طراحی و اجرا گردد.

در داکیومنت پیوست سعی می شود توضیحات تفصیلی پیرامون محصول و فیچر های مربوط به هر صفحه آن بیان گردد


امکانات ویژه

متمایز
برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 143773 میانگین امتیاز
  • 133165
   HTML
  • 129000
   PHP
  • 169155
   CSS
  در 180 روز
 • 6000 میانگین امتیاز
  • 12000
   HTML
  • 0
   CSS
  در 40 روز
 • 1965 میانگین امتیاز
  • 280
   HTML
  • 7580
   PHP
  • 0
   CSS
  • 0
   Database Develo..
  در 35 روز
 • 6143 میانگین امتیاز
  • 9215
   HTML
  • 9215
   PHP
  • 0
   Database Develo..
  در 45 روز