پروژه مدلسازی داخلی و تهیه انیمیشن از 2 ساختمان مسکونی شامل چه جزئیاتی است:

*برای انجام این پروژه نیاز به فردی خلاق و مسلط به نرم افزارهای3D Max + V-ray و Lumion داریم.

نقشه های دوبعدی از دو آپارتمان مسکونی در اختیار گذاشته میشود. موارد مورد نیاز پروژه به شرح زیر است:

1. از هر کدام از این آپارتمانهای مسکونی باید یک 3D floor plan کامل شامل تمام فضاهای داخلی تهیه شود. (پلان دو آپارتمان کامل مدلسازی شود)

2. از هر کدام از آپارتمانها حداقل 4 رندر از فضای داخلی نیاز داریم. رندرها با فرمتjpg و هر کدام از رندرها از MB 50 بزرگتر نباشند. (تعداد رندرهای مورد نظر در مجموع حداقل 8 رندر)

3. فیلم ویدئویی به صورت یک تور نمایشی از هر کدام از پلانهای سه بعدی و مدل شده، که هر کدام از ویدئوها حدودا کمتر از 30 ثانیه باشند. (تعداد فیلمهای مورد نظر در مجموع دو فیلم میباشد و هر کدام کمتر از 30 ثانیه و با نرم افزار Lumion)

4. فایل آرشیو مکس کامل از پروژه ایجاد شده مورد نیاز است و باید در پایان پروژه ارسال شود.

*در این پروژه نیازی به رندر خارجی نداریم و فقط رندرهای داخلی مورد نیاز است.


*** آشنایی فرد به موارد زیر امتیاز محسوب میشود. لطفا در پرپوزال ارسالی میزان آشنایی خود به این موارد را ذکر کنید.

مسلط به:

3D max 2021

Perspective match

Object Modeling

Simple animations

Forest pack

V-ray

Evermotion

و همچنین:

Adobe photoshop

Post production

و داشتن همه یا یکی از مهارتهای زیر در کنار مهارتهای بالا امتیاز خواهد بود:

Phoenix

Particle flow

After effect


با تشکر 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7122 میانگین امتیاز
  • 4750
   3D Animation
  • 21970
   3D Modelling
  • 0
   3D Rendering
  • 1770
   3DS Max
  در 15 روز
 • 290 میانگین امتیاز
  • 1160
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3D Rendering
  • 0
   3DS Max
  در 10 روز
 • 933 میانگین امتیاز
  • 345
   3D Animation
  • 1884
   3D Modelling
  • 404
   3D Rendering
  • 1100
   3DS Max
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3D Rendering
  • 0
   3DS Max
  در 5 روز