پروژه ورود داده های انبوه به وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

یک وب سایت داریم که نیاز به ورود 

6000 داده به صورت اتوماتیک در آن می باشد.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 926 میانگین امتیاز
  • 0
   فروشگاه
  • 2500
   وردپرس
  • 280
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 8032 میانگین امتیاز
  • 10760
   وردپرس
  • 5305
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 4597 میانگین امتیاز
  • 6770
   وردپرس
  • 2425
   برنامه نویسی تح..
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز