پروژه كاليبراسيون با پردازش تصوير شامل چه جزئیاتی است:

یه سری نوار سیاه و سفید افقی با فتوشاپ طراحی کردم و با پروژکتور این نوار ها رو انداختم روی یک تخته سفید. تخته رو از نقطه صفر پنج میلی متر پنج میلی متر به پروژکتور نزدیک کردم و عکس گرفتم. نوار های سیاه با نزدیک شدنشون به پروژکتور چند پیکسل جابجا میشوند میزان جابجایی میلی متر تخته رو دارم میزان جابجایی وسط یک نوار سیاه بر حسب پیکسل رو هم حساب میکنم و کالیبراسیون انجام میشه و سپس یک پارچه ی موج دار دارم که این نوار های سیاه روی قله موج ارتفاع متفاوتی با دره موج دارند و باید از طریق کالیبراسیونی که قبل انجام دادم عمق قله رو محاسبه کنم. و همينطور فاصله افقي رو ميخوام كه اون راحته.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  • 0
   Matlab
  • 0
   پردازش تصویر
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 7 روز