پروژه ویرایش فایل اکسل کسب و کار و ساخت نمودار نقطه سر به سر شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

به منظور ساخت برآورد مالی طرح کسب و کار یک فایل اکسل تهیه  شده است که باید اعداد در آن وارد شود و برآورد های واقعی  از آن بشود . 

سرعت عمل و گرفتن خروجی گرفتن از اکسل خیلی مهم است 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   مدیریت پروژه
  در 2 روز
 • 4720 میانگین امتیاز
  • 4720
   Excel
  در 3 روز
 • 1720 میانگین امتیاز
  • 3440
   Excel
  • 0
   حسابداری
  در 2 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 600
   Excel
  • 0
   مدیریت موجودی
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 2 روز