پروژه ترجمه فارسی به عربی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کامل سایت از فارسی به عربی و کلیه محصولات موجود ( تعداد محصولات حدود 7000 محصول )

بخشی از سایت ترجمه شده ولی نیاز به رفع مشکلات ترجمه ای و غلط گیری دارد .

کلیه دسته بندیهای محصولات ، منوها و ...
ترجیحا فردی باشه که آشنا به وردپرس باشه .

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6330 میانگین امتیاز
  • 6330
   ترجمه
  در 10 روز
 • 1710 میانگین امتیاز
  • 1710
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 475 میانگین امتیاز
  • 950
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز