پروژه نویسنده مقاله روانشناسی و روابط عاطفی شامل چه جزئیاتی است:

برای نگارش مقاله برای وبسایت در حوزه روانشناسی و روابط عاطفی از شما  عزیزان مترجم و نویسنده دعوت به همکاری می نماییم.


مقاله باید کاملا اختصاصی باشد و کپی از جایی نباشد.

نگارش مقاله ها تا حد امکان ساده و همه فهم باشد.

بودجه کاری ما برای این پروژه از پنجاه هزار تومان شروع می شود

و با توجه به کیفیت کار شما افزایش می یابد.


لطفا نمونه کارهایی که فقط در حوزه روانشناسی و روابط عاطفی نوشته اید بصورت  برای ما ارسال کنید.


به امید همکاری با شما عزیزان فرهیخته.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 30092 میانگین امتیاز
  • 67805
   مقاله نویسی
  • 18766
   ترجمه
  • 3705
   نویسنده
  در 2 روز
 • 2389 میانگین امتیاز
  • 6324
   مقاله نویسی
  • 844
   ترجمه
  • 0
   نویسنده
  در 7 روز
 • 1715 میانگین امتیاز
  • 1419
   مقاله نویسی
  • 3611
   ترجمه
  • 115
   نویسنده
  در 1 روز
 • 416 میانگین امتیاز
  • 644
   مقاله نویسی
  • 605
   ترجمه
  • 0
   نویسنده
  در 20 روز