پروژه صدا گذاری کارکتر برای موشن گرافی شامل چه جزئیاتی است:

یک کارکتر ببر به شکل انسان نما که محصول برند باتری یوروسل می باشد که برای این کارکتر به دنبال صدا مناسب هستیم
در صورت انتخاب صدای مناسب همکاری به صورت پیوسته خواهد بود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گویندگی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  • 0
   گویندگی
  در 2 روز
 • 2923 میانگین امتیاز
  • 1620
   صدا گذاری
  • 4226
   گویندگی
  در 1 روز
 • 140 میانگین امتیاز
  • 280
   صدا گذاری
  • 0
   گویندگی
  در 2 روز