پروژه ترجمه یا ویراستاری مقاله انگلیسی و فارسی درحوزه یادگیری عمیق شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یا ویراستاری مقاله ای در مورد یادگیری عمیق با حدود 5000 کلمه شکل و جداول نیازی به ویراستاری یا ترجمه ندارد.نمونه فایل قابل ویراست و فایل قابل ترجمه جهت بررسی دوستان برگزاری شده است .خواهشمند است دوستانی که نسبت به ترجمه تخصصی در این زمینه مسلط هستند پیشنهاد دهند. با تشکر . در صورت توان انجام کار و مشکل با مبلغ اعلام شده مبلغ پیشنهادی خودتان را نیز بفرمائید. با تشکر زمان 3 الی 7 رو در ضمن نمونه دو فایل مربوطه ضمیمه شده

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9334 میانگین امتیاز
  • 18935
   ترجمه
  • 7769
   ترجمه فارسی به..
  • 1300
   تخصص ترجمه در ک..
  در 10 روز
 • 1242 میانگین امتیاز
  • 115
   بازنویسی مقالات
  • 3611
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 384 میانگین امتیاز
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 1327
   ترجمه
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 703 میانگین امتیاز
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 960
   ترجمه
  • 1150
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز