پروژه پردازش تصاویر پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

یکسری تصاویر پزشکی دارم که نیاز به انالیز با استفاده از نرم افزار متلب یا نرم افزارهای دیگر دارد. 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 0
   Matlab
  در 15 روز
 • 1350 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 4050
   Matlab
  • 0
   پردازش تصویر
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 1 روز