پروژه طراحی کاتالوگ و رزومه شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ با محتوای سایت کندو و فایل های ارسالی با تم فایل نمونه و تغییر رنگ بندی بر اساس کندو و بهینه یازی طراحی
رزومه هم با همین فرمت طراحی شود و تعدادی عکس اضافه شود.
سایر توضیحات در چت پس از تایید پروژه اعلام می شود.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5314 میانگین امتیاز
  • 7965
   طراحی بروشور
  • 5278
   کارت ویزیت
  • 880
   طراحی کاتالوگ
  • 5314
   طراحی گرافیک
  • 7135
   طراحی پوستر
  در 8 روز
 • 1728 میانگین امتیاز
  • 800
   طراحی بروشور
  • 1300
   کارت ویزیت
  • 300
   طراحی کاتالوگ
  • 5320
   طراحی گرافیک
  • 920
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 5410 میانگین امتیاز
  • 7670
   طراحی بروشور
  • 6520
   کارت ویزیت
  • 1840
   طراحی کاتالوگ
  • 4350
   طراحی گرافیک
  • 6670
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 1322 میانگین امتیاز
  • 1720
   طراحی بروشور
  • 750
   کارت ویزیت
  • 470
   طراحی کاتالوگ
  • 2420
   طراحی گرافیک
  • 1250
   طراحی پوستر
  در 2 روز