پروژه استخراج ایمیل اساتید دانشگاه های کشور شامل چه جزئیاتی است:

برای ارسال اطلاعات دستگاه پرینتر 3بعدی ساخته شده خود به اساتید دانشگاهی کشور نیازمند استخراج ایمیل ایشان از سایت های دانشگاه های کشور جهت اطلاع رسانی مشخصات دستگاه به ایشان هستیم

تصریح شده 05 اردیبهشت 1400 10:38

جهت شفافیت لازم است به اطلاع برسانم که بنده لیست ایمیل دانشگاه های برتر دولتی و آزاد را می خواهم

یعنی شامل دانشگاه صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت و.....

و ممنون می شوم از طریق کرول و با کمک روبات اقدام به استخراج اطلاعات مورد نیاز من اعم از 

نام    دانشگاه        دانشکده           ایمیل 

بنمایید

تصریح شده 05 اردیبهشت 1400 10:57

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شریف

3 دانشگاه هنر تهران

4 دانشگاه علم و صنعت

5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

6 دانشگاه تربیت مدرس

7 دانشگاه شهید بهشتی

8 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

9 دانشگاه خوارزمی

10 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

11 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12 دانشگاه صنعتی اصفهان

13 دانشگاه صنعتی مشهد

14 دانشگاه صنعتی شیراز

15 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

16 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

17 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

18 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

19 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

20 دانشگاه پیام نور تهران

و..

تصریح شده 05 اردیبهشت 1400 11:33

21. دانشگاه علامه طباطبایی

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   منبع یابی خریدا..
  در 3 روز
 • 270 میانگین امتیاز
  • 270
   منبع یابی خریدا..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   منبع یابی خریدا..
  در 20 روز