پروژه استخراج لیست مدارس غیرانتفاعی تهران درمناطق 1و2و3 تهران شامل چه جزئیاتی است:

استخراج لیست کامل مدارس غیرانتفاعی تهران درمناطق 1و2و3 تهران

شامل آدرس تلفن فکس ایمیل و احیانا موبایل مدیر مدرسه

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   منبع یابی خریدا..
  در 3 روز
 • 270 میانگین امتیاز
  • 270
   منبع یابی خریدا..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   منبع یابی خریدا..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   منبع یابی خریدا..
  در 2 روز