پروژه کپشن نویسی و هشتگ گذاری برای پست های اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

تعدادی پست اینستاگرام داریم، نیاز به فردی داریم که متناسب با پست ها کپشن نویسی و هشتگ گذاری اونها رو انجام بده.

در صورت رضایت از کیفیت کار همکاری طولانی مدت خواهد بود.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3280 میانگین امتیاز
  • 2906
   مقاله نویسی
  • 3655
   نوشتن توضیحات م..
  در 2 روز
 • 6200 میانگین امتیاز
  • 6200
   بازاریابی اینست..
 • 3300 میانگین امتیاز
  • 0
   مدیریت شبکه های..
  • 0
   بازاریابی از طر..
  • 9900
   بازاریابی اینست..
  در 30 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 1000
   مقاله نویسی
  • 0
   نوشتن توضیحات م..
  در 3 روز