پروژه طراحی اسم MrDabiri شامل چه جزئیاتی است:

ما یک تیم پزشکی در خصوص رژیم درمانی و تغذیه هستیم که اسم برندمون MrDabiri هست و میخواستم طراحی روی این اسم صورت بگیره هم مفهومی باشه هم در ارتباط با بدن و سلامتی بدن و تغذیه باشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15977 میانگین امتیاز
  • 1125
   طراحی مفهومی
  • 19825
   طراحی گرافیک
  • 26981
   طراحی لوگو
  در 8 روز
 • 10152 میانگین امتیاز
  • 5370
   طراحی مفهومی
  • 9150
   طراحی گرافیک
  • 15938
   طراحی لوگو
  در 3 روز
 • 3949 میانگین امتیاز
  • 655
   طراحی مفهومی
  • 4033
   طراحی گرافیک
  • 7160
   طراحی لوگو
  در 6 روز
 • 8236 میانگین امتیاز
  • 1400
   طراحی مفهومی
  • 19457
   طراحی گرافیک
  • 3852
   طراحی لوگو
  در 5 روز