پروژه طراحی 1000 سوال سخت چهار گزینه ای در دسته های موضوعی مختلف شامل چه جزئیاتی است:

درود

بنده نیاز به 1000 سوال در دسته های موضوعی ورزشی، تاریخ جغرافیا و ... دارم.

همکاری بنده دامنه دار و مدت دار خواهد بود. لطفا قیمت های منصفانه بفرمایید.

لطفا به موارد زیر توجه بفرمایید:

سوالات باید سخت باشند.

سوال تکراری در بین سوالات نباشد.

سوالات مربوط به موضوعات سیاسی و مذهبی نباشد.

سوالات چهار گزینه ای باشند و جواب صحیح مشخص شده باشد.

سوالات در word درج شوند و بصورت فایل تحویل داده شوند.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 0
   Word
  در 2 روز
 • 2035 میانگین امتیاز
  • 2035
   تایپ
  در 3 روز
 • 955 میانگین امتیاز
  • 1500
   تایپ
  • 410
   Word
  در 1 روز
 • 122 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 135
   تایپ
  • 233
   Word
  در 4 روز