پروژه طراحی لوگو برای مرکز نوآوری برنا شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه طراحی یک لوگو به شکل ترجیحا تایپوگرافی برای مرکز نوآوری و شتابدهی برنا است.

لوگو این مرکز باید تداعی کننده انرژی و شور جوانی باشد. 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19445 میانگین امتیاز
  • 24870
   طراحی آیکون
  • 25020
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1270
   طراحی لوگو
  • 26620
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 22512 میانگین امتیاز
  • 27986
   طراحی آیکون
  • 27536
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2190
   طراحی لوگو
  • 32336
   ادوبی فوتوشاپ
  در 8 روز
 • 10787 میانگین امتیاز
  • 10777
   طراحی آیکون
  • 12166
   ادوبی ایلاستریت..
  • 940
   طراحی لوگو
  • 19267
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 11526 میانگین امتیاز
  • 12880
   طراحی آیکون
  • 13855
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2165
   طراحی لوگو
  • 17205
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز