پروژه طراحی ۲ صفحه با react.js شامل چه جزئیاتی است:

طراحی ۲ صفحه لینک زیر با React.js


با سلام و عرض ادب و احترام خدمت برنامه نویس های محترم


هدف طراحی ۲ صفحه زیر که در لینک قابل مشاهده است با react.js و هیچگونه اتصال بک اند ندارد و متن ها تست میباشند.

مدت زمان بنده ۲ روز برای انجام این پروژه میباشد. و در صورت رضایت همکاری بلند مدت خواهد بود.


لینک صفحات: 

(https://www.figma.com/file/yFxU1DqDCm5xsUZexS4UIb/New-login-and-Regi-for-marketing-site-For-Abraham?node-id=0%3A1)


با تشکر

تصریح شده 01 اردیبهشت 1400 18:30

طراحی ۲ صفحه لینک زیر با React.jsبا سلام و عرض ادب و احترام خدمت برنامه نویس های محترمهدف طراحی ۲ صفحه زیر که در لینک قابل مشاهده است با react.js و هیچگونه اتصال بک اند ندارد و متن ها تست میباشند.


مدت زمان بنده ۲ روز برای انجام این پروژه میباشد. و در صورت رضایت همکاری بلند مدت خواهد بود.لینک صفحات: 

https://drive.google.com/file/d/1T3_YZj1QvyIxU5l670I1A-MXYS_MeCn4/view?usp=sharing
با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4773 میانگین امتیاز
  • 2350
   HTML5
  • 9670
   CSS
  • 2300
   ری‌اکت نیتیو
  در 2 روز
 • 1375 میانگین امتیاز
  • 2750
   CSS
  • 0
   ری‌اکت نیتیو
  در 2 روز
 • 1525 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 6100
   CSS
  • 0
   LESS-Sass-SCSS
  • 0
   ری‌اکت نیتیو
  در 2 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   HTML5
  در 3 روز