پروژه ترجمه متن فارسی به انگلیسی زبان تخصصی معماری شامل چه جزئیاتی است:

درخواست ترجمه یک صفحه متن فارسی به زبان انگلیسی( زبان تخصصی معماری)

متن به صورت خلاصه برای شرح و توصیف یک پروژه معماری داخلی تهیه شده است.

بخشی از متن جهت ترجمه 

 با توجه به درخواست کارفرما فرایند طراحی در این پروژه با تاکید اصلی بر عملکرد و تقسیم بندی مناسب هر فضا آغاز شد. فضاها باید به طریقی از هم از تفکیک می شدند که ضمن در نظر گیری دو تیم اصلی کارمندان و اختصاص اتاقی مجزا برای آنها بیشترین فاصله لازم برای تفکیک کار این دو تیم از هم در نظر گرفته می شد. ضمنا با مهیا کردن فضایی برای مشارکت تیم ها امکان تعاملات آنها نیز فراهم می شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13077 میانگین امتیاز
  • 18385
   ترجمه
  • 7769
   ترجمه فارسی به..
  در 6 روز
 • 1968 میانگین امتیاز
  • 3726
   ترجمه
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 2950 میانگین امتیاز
  • 2950
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 860 میانگین امتیاز
  • 860
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز