پروژه طراحی لوگو، هویت بصری ،رنگهای سازمانی و.. برای یک برند شامل چه جزئیاتی است:

ما یک برند صادرات زعفران ثبت کردیم و برای برند: لوگو، هوت بصری، رنگهای سازمانی طراحی بسته بندی و مسائل گرافیکی از این دست نیاز به یک طراح حرفه ای با رزومه ای ترجیحا در زمینه های مشابه داریم..

بودجه تعیین شده بصورت مثال هستش..تعیین هزینه هایی که از طرف شما پیشنهاد میشه در نظر گرفته خواهند شدفریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22291 میانگین امتیاز
  • 1500
   هویت شرکت
  • 0
   طراحی بسته بندی
  • 9150
   طراحی گرافیک
  • 78517
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 20657 میانگین امتیاز
  • 225
   طراحی بسته بندی
  • 14358
   طراحی گرافیک
  • 47389
   ادوبی فوتوشاپ
  در 9 روز
 • 18416 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بسته بندی
  • 4033
   طراحی گرافیک
  • 51217
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 13177 میانگین امتیاز
  • 0
   هویت شرکت
  • 1680
   طراحی بسته بندی
  • 19457
   طراحی گرافیک
  • 31572
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز