پروژه تهیه مقاله - (literature review) شامل چه جزئیاتی است:

نوشتن یک گزارش یا مقاله و برداشت شخصی از سایر مقالات با رعایت موارد زیر باید باشد : 

جزئیات پروژه literature review :

_ بین یک الی دو پاراگراف (بیشتر شد مشکلی نیست در صورت افزایش مقالات بررسی شده ) 

_ موضوع آزاد ( کامپیوتر و IT )

_ بین ۸ الی ۱۰ تا مقاله review شود (که بیشترم شد موردی ندارد)

_ جهت دانلود و یا دیدن مقالات با موضوع مد نظر ( از سایت sci-hub.se ) استفاده شود

همچنین :

۱.مقالات مرجع از 2010 به بالا باشند 

۲.نحوه رفرنس گذاشتند حتما با استاندارد APA باشد.

مقدمه مقالات یا Introduction میتونه کمک کنه برای نوشتن lit.review از ان مقالات

موفق باشید

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5439 میانگین امتیاز
  • 2560
   نگارش دانشگاهی
  • 13048
   مقاله نویسی
  • 5800
   بازنویسی مقالات
  • 350
   ارسال مقاله
  در 3 روز
 • 566 میانگین امتیاز
  • 715
   نگارش دانشگاهی
  • 1419
   مقاله نویسی
  • 115
   بازنویسی مقالات
  • 483
   گزارش نویسی
  • 100
   ارسال مقاله
  در 6 روز
 • 1139 میانگین امتیاز
  • 490
   نگارش دانشگاهی
  • 2178
   مقاله نویسی
  • 758
   بازنویسی مقالات
  • 1130
   گزارش نویسی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   گزارش نویسی
  در 6 روز