پروژه ارسال اطلاعات و مکاتبه با اساتید جهت اخذ پذیرش تحصیلی شامل چه جزئیاتی است:

هدف اصلی این پروژه، ارسال اطلاعات شخصی در وبسایت دانشگاه های مختلف جهت اخذ پذیرش در مقطع دکترا میباشد. 

نحوه کار از دو طریق انجام میشود: 

الف- در دانشگاه هایی که مستقیما دانشگاه پذیرش میکند و کورس محور است

1- با استفاده از موتورهای جستجو دانشگاه هایی که دارای پوزیشن هستند شناسایی میگردد. 

2- با استفاده از ایمیلی که به شما داده میشود و مشخصات شخصی، فرمهای مربوطه دانشگاه پر و ارسال میشود و اپلای انجام میشود.


ب- در دانشگاه هایی که فرایند اخذ توسط مکاتبه با استاد صورت میپذیرد:

1- انتخاب استاد با هماهنگی من

2-مطالعه اجمالی مقالات استاد 

3- تنظیم مکاتبه با استاد 


توضیحات:

1- این پروژه به خصوص در قسمت ب کاملا کیفیت محور است  و بایستی هوشمندانه صورت پذیرد.

2- لطفا در خصوص هر دو قسمت به صورت جداگانه اعلام قیمت بفرمایید. توضیح اینکه قیمت را برای کار کامل و با دقت و با نتیجه بفرمایید و نه صرفا انجام یک مکاتبه کپی شده. مبلغ اعلامی برای قسمت الف شامل هر مورد اپلای کامل برای هر دانشگاه و برای قسمت ب هر مکاتبه با استاد مربوطه میباشد.

3- در هر قسمت از کار و در هر مرحله از انجام کار و مکاتبات بایستی هماهنگی صورت بپذیرد و به همین علت عنوان دستیار مجازی برای آن در نظر گرفته شده است.

4- با توجه به این که سختی هر کار متفاوت میباشد، مبلغ اعلامی شما به عنوان حداقل قیمت پرداختی در نظر گرفته میشود و با توجه به کمیت و کیفیت کار امکان پرداخت بیشتر متصور است. در این خصوص مبلغی بیشتر از قیمت اعلامی شما به عنوان پاداش، بر اساس نظر کارفرما صورت میگیرد و فریلنسر صرفا میتواند درخواست ارایه دهد. با این حال حداقل قیمت اعلامی جزو تعهدات پرداختی کارفرما است.

5- sop و cv آماده هست ولی بایستی بر اساس عنوان خاص هر رشته که اپلای میشود تغییراتی در sop و cv انجام داد.

6- رشته هایی که مد نظر هست در فیلد بیزینس و مدیریت و کارآفرینی هست

7- در بعضی از اپلای ها به عنوان second PhD و در بعضی دیگر به عنوان اولین PhD اقدام صورت می پذیرد. 


و در آخر این که اگر کار به نتیجه برسد و منجر به اخذ پذیرش شود قطعا پاداش خیلی خوبی خواهید داشت. علاوه بر این امکان همکاری در سایر حوزه های کاری وجود خواهد داشت.


امکانات ویژه

تمام وقت
فوری
متمایز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 5 روز