پروژه ترجمه فوری فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه دو متن 1000 کلمه ای ( هر متن حدود هزار کلمه ) از فارسی به انگلیسی دارم 

متن اول نیاز به ترجمه فوری دارد 

و ترجمه باید خیلی دقیق باشد

متن مورد نظر sop و رزومه است 

برای مثال بخشی از متن : 

این دانشگاه در زمینه مدیریت بین ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا از دید رتبه بندی شانگهای قرار دارد و در این زمینه از دانشگاه های ایران نیز عملکرد بهتری داشته

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2353 میانگین امتیاز
  • 4276
   ترجمه
  • 430
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 1318 میانگین امتیاز
  • 1623
   ترجمه
  • 1013
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 1004 میانگین امتیاز
  • 1908
   ترجمه
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز