پروژه App برای اموزشگاه زبان شامل چه جزئیاتی است:

اپلکیشن برای دیدن لیست دوره ها و برنامه های درسی دانش اموزان و نمرات ان ها .

اپ باید قابلیت ذخیره نمرات رو 

داشته باشه.

با زبان کاتلین نوشته بشه و حدالامکان سریع انجام بشه. توضیحات تکمیلی با فریلنسر هماهنگ می شه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11401 میانگین امتیاز
  • 11415
   Android
  • 10895
   Mobile Phone
  • 11895
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 54590 میانگین امتیاز
  • 52620
   Android
  • 56050
   Mobile Phone
  • 55100
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 24660 میانگین امتیاز
  • 24760
   Android
  • 24460
   Mobile Phone
  • 24760
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 8756 میانگین امتیاز
  • 6930
   Android
  • 10110
   Mobile Phone
  • 9230
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز