پروژه طراحی UI/UX کارتابل نرم افزار سازمانی شامل چه جزئیاتی است:

با توجه اینکه طراحی مربوط به یک نرم افزار سازمانی در حوزه منابع انسانی می باشد دوستانی که پیشنهاد می دهند بایستی با فضای نرم افزارهای سازمانی آشنا بوده و تجربه کافی در طراحی چنین نرم افزارهایی داشته باشند نرم افزار فعلی در حال استفاده هست حدود 30 فرم دارد که هر کدام سرویس خاصی را به کاربر می دهند و هدف اول طراحی ماژول کارتابل می باشد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 55637 میانگین امتیاز
  • 83812
   طراحی تجربه کار..
  • 83100
   طراحی واسط کارب..
  • 0
   طراحی وب واکنش‌..
  در 45 روز
 • 66740 میانگین امتیاز
  • 75740
   طراحی تجربه کار..
  • 57740
   طراحی واسط کارب..
  در 60 روز
 • 3580 میانگین امتیاز
  • 2186
   طراحی تجربه کار..
  • 4580
   طراحی واسط کارب..
  • 3976
   طراحی وب واکنش‌..
  در 40 روز
 • 8563 میانگین امتیاز
  • 14490
   طراحی تجربه کار..
  • 11200
   طراحی واسط کارب..
  • 0
   طراحی وب واکنش‌..
  در 38 روز