پروژه تحلیل اماری یک سری داده از دستگاه صنعتی و بررسی وضعیت دستگاه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مربوط به یک استارتاپ هست. داده های خام حاصل از عملکرد یک دستگاه می بایست تحلیل اماری شود بر اساس اصول طراحی ازمایش و در نهایت داده ها باید تفسیر شده و مسایل و مشکلات مشخص شود. افراد با پیش زمینه قوی اماری و مهندسی بهترین کاندید برای این پروژه خواهند بود. اطلاعات دقیق به فرد منتخب ابلاغ خواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی
  • 0
   ریاضیات
  در 10 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   مهندسی مکانیک
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی مکانیک
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ریاضیات
  در 14 روز