پروژه پروژه طراحی هویت بصری، ست اداری و بسته بندی AGM شامل چه جزئیاتی است:

شرکت دانش بنیان اندیشه گستر مسعود قصد دارد جهت بهبود هویت بصری خود، اقدام به طراحی مجدد ست اداری، بسته بندی محصولات، کاتالوگ ها و بروشور های خود نماید.
لوگوی شرکت از پیش آماده شده و طراحی های قبلی نیز موجود است.
نیاز حال حاضر ما بهبود شرایط قبلی و یکسان سازی طراحی ها میباشد به علاوه طراحی بسته بندی های جدید محصولات شرکت. المان های مورد نیاز در هویت بصری، ترکیب رنگ ها به همراه کد نیز از پیش انتخاب شده اند.
فیلد کاری شرکت تولید مواد دندان پزشکی است.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5508 میانگین امتیاز
  • 10150
   طراحی بروشور
  • 8955
   کارت ویزیت
  • 225
   طراحی بسته بندی
  • 2705
   طراحی کاتالوگ
  در 14 روز
 • 1300 میانگین امتیاز
  • 2600
   طراحی بروشور
  • 2600
   کارت ویزیت
  • 0
   طراحی بسته بندی
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  در 16 روز
 • 1929 میانگین امتیاز
  • 3613
   طراحی بروشور
  • 3583
   کارت ویزیت
  • 0
   طراحی بسته بندی
  • 520
   طراحی کاتالوگ
  در 10 روز
 • 2157 میانگین امتیاز
  • 5560
   طراحی بروشور
  • 3070
   کارت ویزیت
  • 0
   طراحی بسته بندی
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  در 10 روز