پروژه طراحی برچسب باتری شامل چه جزئیاتی است:

طراحی برچسب روی جعبه باتری

هدف این پروژه طراحی یک برچسب رو جعبه محصول جهت معرفی مشخصات آن می باشد 


محصول یک باتری شبیه باتری ماشین می باشد در تصویر زیر نمونه مشابه برچسب یک باتری نمونه برای مثال آورده شده است. 


طرح های نمونه دیگری نیز وجود دارد که بعد از پذیرش پروژه در اختیار طراح قرار می گیرد.
بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2250 میانگین امتیاز
  • 2250
   طراحی برچسب
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی برچسب
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی برچسب
  در 3 روز
 • 267 میانگین امتیاز
  • 267
   طراحی برچسب
  در 2 روز