پروژه طرح های خاص برای پیاده سازی روی فرش نمدی شامل چه جزئیاتی است:

طرح مورد نظر برای پیاده سازی روی فرش نمدی میباشد

یک دایره به قطر کلی دومتر. در واقع 6 دایره داریم که شعاع آنها به ترتیب از داخلی ترین دایره عبارتند از:

25 سانتی متر/ 5 سانتی متر/ 10 سانتی متر/ 10 سانتی متر/ 15 سانتی متر/ 20 سانتی متر/ 25 سانتی متر

و محیط دایره بزرگ به 25 قسمت مساوی تبدیل شود.(25 نقطه روی محیط دایره) مثل شکلی که گذاشتم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2112 میانگین امتیاز
  • 2112
   کورل‌دراو
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   کورل‌دراو
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   کورل‌دراو
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   کورل‌دراو
  در 2 روز