پروژه تبدیل داده ها از JSON به CSV شامل چه جزئیاتی است:

من یک اسکریپت ای رو در BASH نوشته ام که داده ها رودر فرمت JSON از یک سرور می گیرد و سپس داده ها رو با فیلدهای دلخواه به فرمت CSV تبدیل میکند.  

مشکلی که وجود دارد این است که همه ی فیلدهای مد نظر را از فرمت JSON به فرمت CSV

تبدیل نمیکند. یعنی فیلدهایی که با “data__”شروع می شوند را درست تبدیل میک ند.

اما فیلدهایی که با “data__platform”و “data__quote__USD”

شروع می شوند را خالی می گذارد.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2885 میانگین امتیاز
  • 2885
   Linux
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 0
   jQuery
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   Node.js
  • 150
   Linux
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Linux
  در 1 روز