پروژه راه اندازی سایت Ttngroup شامل چه جزئیاتی است:

من برای ورود اطلاعات و راه اندازی سایت نیاز به همراهی و کمک دارم 

من سایت و فضای مورد نیاز را خریداری کردم نیاز به همراهی یک متخصص دارم تا شروع به فروش کنم 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 1800 میانگین امتیاز
  • 1800
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 18 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 20 روز