پروژه طراحی لوگو برای شرکت توسعه ساختمان شامل چه جزئیاتی است:

برای شرکت توسعه ساختمان آرینا به دنیال یک لوگوی مینیمال و حرفه ای هستیم .

در طراحی لوگو به دنبال طرحی هستیم که به صورتی غیرمستقیم القا کننده ی سبک سنتی و مدرن ( تلفیق) هنر و معماری آریایی باشد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11030 میانگین امتیاز
  • 42220
   طراحی گرافیک
  • 5550
   طراحی آیکون
  • 450
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 6930
   ادوبی فوتوشاپ
  در 15 روز
 • 50457 میانگین امتیاز
  • 9150
   طراحی گرافیک
  • 74347
   طراحی آیکون
  • 74333
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15938
   طراحی لوگو
  • 78517
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 26783 میانگین امتیاز
  • 25410
   طراحی گرافیک
  • 16291
   طراحی آیکون
  • 12449
   ادوبی ایلاستریت..
  • 16470
   طراحی لوگو
  • 63296
   ادوبی فوتوشاپ
  در 15 روز
 • 31014 میانگین امتیاز
  • 4033
   طراحی گرافیک
  • 45285
   طراحی آیکون
  • 47377
   ادوبی ایلاستریت..
  • 7160
   طراحی لوگو
  • 51217
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز