پروژه انجام سورت js روی جدول شامل چه جزئیاتی است:

هدف پروژه انجام سورت روی ستونهای مختلف یک جدول html است که باید به وسیله js انجام شود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12120 میانگین امتیاز
  • 14505
   HTML
  • 2050
   Javascript
  • 19805
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 7000 میانگین امتیاز
  • 4950
   HTML
  • 1900
   Javascript
  • 6400
   PHP
  • 14750
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 2273 میانگین امتیاز
  • 3090
   HTML
  • 1540
   Javascript
  • 2190
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز