پروژه درخواست خرید و فروش خدمات ایمنی و hse شامل چه جزئیاتی است:

با سلام ایجاد یک وب سایت و اپلیکیشن موبایل ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 


شهروندان و مالکین ساختمان جهت خرید محصولات ایمنی و همچنین درخواست بازدید ایمنی و hse 

و همچنین ثبت نام پیمانکاران و فروشندگان و وندور لیست های حوزه ایمنی و آتش نشانی و امکان ارائه تبلیغات در وبسایت و اپلیکیشن 


اپلیکیشن باید بصورت کامل روان و پر سرعت باشد بطوری که ثبت نام شهروندان براحتی با استفاده از موبایل انجام شده و درخواست خرید یا ثبت بازدید ایمنی به راحتی انجام شود و هر شهروند دارای یک پروفایل در اپلیکیشن باشد تا خرید ها و شارژ هایی که انجام شده قابل دسترس باشد 

و همچنین پروفایل پیمانکاران و فروشندگان و میزان میزان فروش و انجام کار از طریق این اپلیکیشن 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 54590 میانگین امتیاز
  • 52620
   Android
  • 56050
   Mobile Phone
  • 55100
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 333 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 500
   Mobile Phone
  • 500
   برنامه نویسی مو..
  در 90 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Android
  در 20 روز