پروژه رنگ بندی صفحه نرم افزار منابع انسانی شامل چه جزئیاتی است:

یک فرم از نرم افزار سازمانی هست برای اینکه چشم کاربر با ساعتها کار با این فرم خسته نشود می خواهیم رنگ های استفاده شده در بخشهای مختلف و دکمه های استفاده شده از لحاظ رنگ و طرح بدون جابجایی المانها در فرم باز طراحی شود فرم مورد نظر در پیوست می باشد انتظار داریم خروجی طراحی شده با توجه به آیتم های مورد به خصوص از نظر رنگ بندی اصلاح گردد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1623 میانگین امتیاز
  • 1920
   طراحی گرافیک
  • 2950
   طراحی آیکون
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 1070
   طراحی گرافیک
  • 330
   طراحی آیکون
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 2 روز