پروژه طراحی شخصیت و کاراکتر با هدف استفاده در فضای مجازی شامل چه جزئیاتی است:

پرپرچه استارتاپی در حوزه کودکان است. ما برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی نیاز به یک شخصیت گرافیکی داربم که تمام محتواها اعم از آموزشی و سرگرمی با محوریت این شخصیت طراحی شوند. شخصیت مد نظر الزاما باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
شخصیت طراحی شده باید انسان باشد (شخصیتهای حیوانی مد نظر نیست)
جنسیت کاراکتر مهم نیست. اما باید در ادامه بتوان برای آن برادر یا خواهر و سایر اعضای خانواده را نیز طراحی نمود.
شخصیت طراحی شده نباید تکراری باشد. کپی کردن از کارکاترهای موجود در بسترهایی از قبلی شاتر استوک پذیرفته نیست.
کاراکتر طراحی شده باید سنی در محدوده 3 تا 7 سال داشته باشد
پروژه فعلی و هم چنین دستمزد پیشنهاد شده صرفا برای طراحی یک کاراکتر بوده و کاراکترهای بعدی و هم چنین تولید محتوا در پروژه های جداگانه تعریف خواهند شد.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15898 میانگین امتیاز
  • 1833
   طراحی تبلیغات
  • 19457
   طراحی گرافیک
  • 26144
   ادوبی ایلاستریت..
  • 30772
   ادوبی فوتوشاپ
  • 1284
   طراحی کاراکتر
  در 5 روز
 • 2252 میانگین امتیاز
  • 1000
   طراحی تبلیغات
  • 5580
   طراحی گرافیک
  • 1559
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3122
   ادوبی فوتوشاپ
  • 0
   طراحی کاراکتر
  در 5 روز
 • 1981 میانگین امتیاز
  • 2225
   طراحی گرافیک
  • 1750
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3950
   ادوبی فوتوشاپ
  • 0
   طراحی کاراکتر
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  • 0
   طراحی کاراکتر