پروژه سایت فروش محتوای آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

من می خواهم یک سایت جهت معرفی و فروش محتوای آموزشی با ورود پرس را راه اندازی نمایم.

لذا از متخصصینی که در این زمینه تجربه مشابه قبلی دارند درخواست کمک دارم


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 37326 میانگین امتیاز
  • 39700
   MySQL
  • 55310
   PHP
  • 16970
   وردپرس
  در 30 روز
 • 27721 میانگین امتیاز
  • 17238
   MySQL
  • 25034
   PHP
  • 32737
   وردپرس
  • 35876
   CSS
  در 1 روز
 • 8550 میانگین امتیاز
  • 9850
   PHP
  • 5350
   وردپرس
  • 10450
   CSS
  در 15 روز
 • 1295 میانگین امتیاز
  • 2590
   PHP
  • 0
   وردپرس
  در 3 روز