پروژه طراحی فرانت و بک اند Bodyfitplan شامل چه جزئیاتی است:

طراحی فرانت و بک اند یک پروژه نرم افزاری (MVP مارکت پلیس خدماتی) بر طبق مستندات  و UI اماده شده 

پروژه 2 بخش دارد. سمت کاربران و سمت کارشناسان

کاربران از طریق وب سایت اقدام به ثبت نام، پر نمودن پروفایل شخصی با اطلاعات مشخص شده خواهند کرد 

کارشناسان هم از طریق وب سایت اقدام به ثبت نام و پر نمودن فیلد اطلاعات شخصی و برخی اطلاعات دیگر خواهند کرد. 

در نهایت کاربران با ثبت درخواست خدمات، میتوانند کارشناسانی مچ شده با خود را مشاهده کنند وبرای آنها درخواست همکاری ارسال کنند.


بک اند پروژه توسط firebase پشتیانی میشود. authentication و ذخیره سازی اطلاعات هم از طریق فایربیس خواهد بود

تعداد صفحات سایت در این نسخه حدود 20 صفحه خواهد بود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 26728 میانگین امتیاز
  • 26728
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 1600 میانگین امتیاز
  • 1600
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   VueJs
  در 25 روز