پروژه ترجمه بخشی از کتاب شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه 4 صفحه از انگلیسی به فارسی

ترجمه 2 صفحه از فارسی به انگلیسی (شعر فارسی)

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4640 میانگین امتیاز
  • 3726
   ترجمه
  • 9986
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 600
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 300
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز