پروژه تایپ فایل صوتی شامل چه جزئیاتی است:

 سلام

تعدادی فایل صوتی یا تصویری داریم و میخواهیم تایپ شود.هر فایل یک ساعته یا کمتر  است.

لازم است فریلنسر متعهد باشد و کار را دقیقا مشابه فایل صوتی تحویل دهد.و چیزی به محتوای صوتی اضافه یا کم نشود.

تایپ هر انچه شنیده میشود لازم است.

و هیچ حذفی نباید صورت بگیرد.حتی یک واژه

با تشکر

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی شیمی
  • 0
   مهندسی برق
  • 0
   مهندسی
  • 0
   ریاضیات
  • 0
   مهندسی مکانیک
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 1 روز